Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Anmälan till Truppgymnastik - Tävling
Nyanmälan

Till truppgymnastik-tävlingsgrupper tar vi in gymnaster via provträning om platser finns i gruppen. Vid intresse skall man alltid ställa sig i kö till Trupp-tävling via länken nedan. 

 

Provträning

Trupp-tävlingsgrupperna inom BGF är nivåindelade efter gymnastisk kompetens. Därför tillämpar vi alltid provträning för dessa grupper. Provträning sker vid en eller ett par ordinarie träningar efter överenskommelse med tränare. Efter dessa träningar beslutar våra ledare om gymnasten har tillräckliga kunskaper för att börja i gruppen. 


Kompetensbaserad nivåindelning

Här följer information om vad varje nivå tränar och tävlar på. Förkunskapskravet för varje nivå är de moment man tävlar på. Man tränar generellt på nästa nivås tävlingsmoment.


Trupp Nivå 8 (träning två gånger per vecka)

Tränar på:

Trampett/satsbräda:Ljushopp,x-hopp grupperadvolt,

plint (överslag till rygg)

Matta (kullerbytta hjulningar, Handstående  Rondat, (flickis))

Fristående på basnivå

Tävlar på:

Trampett: Ljushopp, X-hopp alt överslag till rygg

Matta: kullerbytta och hjulningar alt handstående

Fristående: Fast svårighetsvärde på 3,0 om samtliga övningar utförs.
Specifik lista finns nedan på övningar man får välja.
 1 piruett
 1 hopp
 1 balans
 1 akrobatiskt momentTrupp Nivå 7 (träning två gånger per vecka)

Tränar på:

Trampett: Grupperad volt, pikerad volt, överslag till uppbygnad och överslag på bord

Tumbling: Hjulningar/rondat. Rondat flickis Handvolt.Volt

Fristående

Tävlar på:

Trampett: ljushopp, X-hopp, grupperad volt, pikerad volt , överslag till rygg eller hoppbord till stå

Matta/tumbling: kullerbytta och hjulningar, hjulning hjulning rondat, alt rondat flickis, handvolt

Fristående: fast svårighetsvärde
 1 piruett
 1 hopp
 1 balans
 1 akrobatiskt moment
 1 kombination (kan bestå av övningar från samma grupp)

 


Trupp Nivå 6 (träning tre gånger per vecka)

Tränar på:

Trampett: Överslag på bord,  tzucka inhopp, Sträckt volt, volt med skruv, dubbla volter

Tumbling: Rondat flickis flickis, Salto Handvolt-volt. Pikerad/sträckt  frivolt

Fristående på fortsättningsnivå. Svårigheter; piksittande, stödvåg mm

Tävlar på:

Trampett: Minst grupperad volt, pikerad volt hoppbord till stå

Tumbling: minst hjulning hjulning rondat,  rondat flickis, handvolt

Fristående: svårighetsvärde på 2,0. Svårigheterna tas ur ett reglemente där de är indelade i A- B- och C- grupper.
 2 piruetter (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 hopp (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 balanser (måste väljas från olika grupper A el B)
 1 akrobatiskt moment
 1 kombination (kan bestå av övningar från samma grupp)Trupp Nivå 5 (träning tre gånger i veckan) finns ej i dagsläget

Tävlar på:

Trampett: Minst sträckt volt el pikerad volt 180, hoppbord till stå

Tumbling: rondat flickis, handvolt, frivolt eller salto i valfri position

Fristående: svårighetsvärde på 2,0. Svårigheterna tas ur ett reglemente där de är indelade i A- B- och C- grupper.
 2 piruetter (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 hopp (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 balanser (måste väljas från olika grupper A el B)
 1 akrobatiskt moment
 1 kombination (kan bestå av övningar från samma grupp)

 


Trupp Nivå 4 (träning tre gånger i veckan) finns ej i dagsläget

Tävlar på:

Trampett: Minst sträckt volt med skruv 180, hoppbord till stå

Tumbling: rondat flickis salto, handvolt- frivolt, frivolt eller salto i valfri position

Fristående: svårighetsvärde på 2,5. Svårigheterna tas ur ett reglemente där de är indelade i A- B- och C- grupper.
 2 piruetter (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 hopp (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 balanser (måste väljas från olika grupper A el B)
 1 akrobatiskt moment
 1 kombination (kan bestå av övningar från samma grupp)


Trupp Nivå 3 (träning fyra gånger i veckan) finns ej i dagsläget

Tävlar på:

Trampett: Minst sträckt volt med skruv 360, hoppbord till stå

Tumbling: rondat flickis sträcktsalto, handvolt- sträckt frivolt, frivolt eller salto som avslutning på alla varv

Fristående: fritt svårighetsvärde. Svårigheterna tas ur ett reglemente där de är indelade i A- B- och C- grupper.
 2 piruetter (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 hopp (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 balanser (måste väljas från olika grupper A el B)
 2 akrobatiskt moment
 1 kombination (kan bestå av övningar från samma grupp)

 


 


Trupp Nivå 2 (träning fyra gånger per vecka)

Extra förkunskapskrav:

Rondat flickis, Handvolt stäm, Sträckt volt, Piksittande

Tränar på:

Trampett: Överslag på bord, Tzucka .Sträckt volt, volt med minst 540 grader skruv, dubbla volter

Tumbling: Rondat flickis flickis, Sträckt Salto 360 skruv. Handvolt- sträckt volt skruv 540. Volt öppningar Pikerad/sträckt  frivolt

Fristående på fortsättningsnivå . Svårigheter; stödvåg, Vpik Rondat salto piruett 720 mm

Tävlar på:

Trampett: Tzucka, Sträckt volt minst 540, dubbla volter

Tumbling: krav volt el salto i alla varv. Skruv minst 360 grader

FriståendeKölista

Skulle det vara fullt i en grupp går det att sätta upp sig på kölista här:
 
Länkar