Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Våra trupp-tävlingsgrupper

Från och med hösten 2018 kommer BGFs truppverksamhet att bygga på det nya nivåanpassade tävlingssystemet. Läs gärna mer här:

http://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Truppgymnastik/

Det kommer att bildas nya truppgrupper av befintliga grupper.

Detta innebär:


  • en ökad säkerhet då gymnasten alltid tränar och utmanas på sin nivå och efter sina förutsättningar.

  • att en trupp direkt kan tävla på sin nivå.

  • att om en gymnast kan övningarna på sin nivå är det dags att gå vidare till nästa. Översynen av grupperna sker cirka en gång per termin


Kompetensbaserad nivåindelning

Här följer information om vad varje nivå tränar och tävlar på. Förkunskapskravet för varje nivå är de moment man tävlar på. Man tränar generellt på nästa nivås tävlingsmoment.


Trupp Nivå 8 (träning två gånger per vecka)

Tränar på:

Trampett/satsbräda:Ljushopp,x-hopp grupperadvolt,

plint (överslag till rygg)

Matta (kullerbytta hjulningar, Handstående  Rondat, (flickis))

Fristående på basnivå

Tävlar på:

Trampett: Ljushopp, X-hopp alt överslag till rygg

Matta: kullerbytta och hjulningar alt handstående

Fristående: Fast svårighetsvärde på 3,0 om samtliga övningar utförs.
Specifik lista finns nedan på övningar man får välja.
 1 piruett
 1 hopp
 1 balans
 1 akrobatiskt momentTrupp Nivå 7 (träning två gånger per vecka)

Tränar på:

Trampett: Grupperad volt, pikerad volt, överslag till uppbygnad och överslag på bord

Tumbling: Hjulningar/rondat. Rondat flickis Handvolt.Volt

Fristående

Tävlar på:

Trampett: ljushopp, X-hopp, grupperad volt, pikerad volt , överslag till rygg eller hoppbord till stå

Matta/tumbling: kullerbytta och hjulningar, hjulning hjulning rondat, alt rondat flickis, handvolt

Fristående: fast svårighetsvärde
 1 piruett
 1 hopp
 1 balans
 1 akrobatiskt moment
 1 kombination (kan bestå av övningar från samma grupp)

 


Trupp Nivå 6 (träning tre gånger per vecka)

Tränar på:

Trampett: Överslag på bord,  tzucka inhopp, Sträckt volt, volt med skruv, dubbla volter

Tumbling: Rondat flickis flickis, Salto Handvolt-volt. Pikerad/sträckt  frivolt

Fristående på fortsättningsnivå. Svårigheter; piksittande, stödvåg mm

Tävlar på:

Trampett: Minst grupperad volt, pikerad volt hoppbord till stå

Tumbling: minst hjulning hjulning rondat,  rondat flickis, handvolt

Fristående: svårighetsvärde på 2,0. Svårigheterna tas ur ett reglemente där de är indelade i A- B- och C- grupper.
 2 piruetter (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 hopp (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 balanser (måste väljas från olika grupper A el B)
 1 akrobatiskt moment
 1 kombination (kan bestå av övningar från samma grupp)Trupp Nivå 5 (träning tre gånger i veckan) finns ej i dagsläget

Tävlar på:

Trampett: Minst sträckt volt el pikerad volt 180, hoppbord till stå

Tumbling: rondat flickis, handvolt, frivolt eller salto i valfri position

Fristående: svårighetsvärde på 2,0. Svårigheterna tas ur ett reglemente där de är indelade i A- B- och C- grupper.
 2 piruetter (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 hopp (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 balanser (måste väljas från olika grupper A el B)
 1 akrobatiskt moment
 1 kombination (kan bestå av övningar från samma grupp)

 


Trupp Nivå 4 (träning tre gånger i veckan) finns ej i dagsläget

Tävlar på:

Trampett: Minst sträckt volt med skruv 180, hoppbord till stå

Tumbling: rondat flickis salto, handvolt- frivolt, frivolt eller salto i valfri position

Fristående: svårighetsvärde på 2,5. Svårigheterna tas ur ett reglemente där de är indelade i A- B- och C- grupper.
 2 piruetter (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 hopp (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 balanser (måste väljas från olika grupper A el B)
 1 akrobatiskt moment
 1 kombination (kan bestå av övningar från samma grupp)


Trupp Nivå 3 (träning fyra gånger i veckan) finns ej i dagsläget

Tävlar på:

Trampett: Minst sträckt volt med skruv 360, hoppbord till stå

Tumbling: rondat flickis sträcktsalto, handvolt- sträckt frivolt, frivolt eller salto som avslutning på alla varv

Fristående: fritt svårighetsvärde. Svårigheterna tas ur ett reglemente där de är indelade i A- B- och C- grupper.
 2 piruetter (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 hopp (måste väljas från olika grupper A, B el C)
 2 balanser (måste väljas från olika grupper A el B)
 2 akrobatiskt moment
 1 kombination (kan bestå av övningar från samma grupp)

 


Trupp Nivå 2 (träning fyra gånger per vecka)

Extra förkunskapskrav:

Rondat flickis, Handvolt stäm, Sträckt volt, Piksittande

Tränar på:

Trampett: Överslag på bord, Tzucka .Sträckt volt, volt med minst 540 grader skruv, dubbla volter

Tumbling: Rondat flickis flickis, Sträckt Salto 360 skruv. Handvolt- sträckt volt skruv 540. Volt öppningar Pikerad/sträckt  frivolt

Fristående på fortsättningsnivå . Svårigheter; stödvåg, Vpik Rondat salto piruett 720 mm

Tävlar på:

Trampett: Tzucka, Sträckt volt minst 540, dubbla volter

Tumbling: krav volt el salto i alla varv. Skruv minst 360 grader

FriståendeNär och hur flyttar gymnasten till nästa nivå?


Nivåerna är kompetensbaserade. När gymnasten kan övningarna på sin aktuella nivå tillräckligt bra är det dags att gå vidare till nästa.

Inför vårterminen flyttas ett mindre antal gymnaster som tydligt uppfyller kraven för volter på trampett och tumbling samt färdigheter i friståendet.
Nästa, större översyn, där det eventuellt kan tillkomma nya nivåer kommer att ske inför höstterminen.Ledaren kontrollerar platserna och grupperna för nästa nivå och meddelar/frågar gymnasten inför terminsslutet.


Undantag kan finnas, hamnar en gymnast helt uppenbart på fel nivå hjälper vi såklart till så att hen hamnar rätt under terminen


 
Länkar