Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Avgifter

För Vårterminen 2020 gäller:


1 träning per vecka: 800 kr per barn och termin, inklusive träningslicens (försäkring) i Pensum*.

2 träningar per vecka: 850 kr per barn och termin, inklusive träningslicens (försäkring) i Pensum*.


Föreningens medlemsavgift på 100 kr per kalenderår tillkommer.


Avgifterna betalas med kort direkt i samband med anmälan. Har ni frågor kring anmälan och betalningen så kontakta oss på bgf.kansliet@gmail.com.

 

Inbetald avgift återbetalas inte, annat om läkarintyg kan uppvisas eller om avbokning skett skriftligen till kansliet (bgf.kansliet@gmail.com) senast innan det tredje schemalagda träningstillfället.

 

*Läs mera om försäkringarna på följande sida: Försäkringar

 
Länkar